Top lá số ➔
avatar-user
Tham gia ngày: 19/04/2021
Điểm hoạt động: 1432
Thông tin cá nhân

Tên:

Đ T T

Xếp hạng thành viên:

Điêu luyện

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nữ

Mô tả:

Rồi sẽ nhận ra quanh ta những thầm thì Những niềm vui âm ỉ, mắt nhắm và nhâm nhi Những khoảnh khắc thần kỳ, khi mình sống chậm đi Tìm ra con người mới khiến cho đời mình đậm vị

Bài viết