Tuvi.vn logo

Thư viện tử vi

TỬ VI TUỔI THÌN 2021: Vận khí trồi sụt rất mạnh, cần vững vàng tâm trí

04/01/2021

(Tuvi.vn) Xuyên suốt tử vi tuổi Thìn 2021 là ảnh hưởng của cục diện Phá Thái Tuế. Nó khiến vận khí đương số thăng trầm, biến động mạnh, cần vững vàng tâm trí mới có thể vượt qua.