Tuvi.vn logo
Tử Vi Trọn Đời | Xem Tử vi trọn đời theo ngày tháng năm sinh
Dưới đây là bảng Tra cứu tử vi trọn đời theo từng tuổi Lục thập hoa giáp chi tiết theo năm sinh để luận đoán các mặt: Tài lộc, Sự nghiệp, Tình duyên, Gia đạo, Sức khỏe.... Năm sinh Nam mạng Nữ mạng 1960 Canh Tý - Nam mạng Canh Tý - Nữ mạng 1961 Tân Sửu - Nam mạng Tân Sửu - Nữ mạng 1962 Nhâm Dần - Nam mạng Nhâm Dần - Nữ mạng 1963 Quý Mão - Nam mạng Quý Mão - Nữ mạng 1964 Giáp Thìn - Nam mạng Giáp Thìn - Nữ mạng 1965 Ất Tị - Nam mạng Ất Tị - Nữ mạng 1966 Bính Ngọ - Nam mạng Bính Ngọ - Nữ mạng 1967 Đinh Mùi - Nam mạng Đinh Mùi - Nữ mạng 1968 Mậu Thân - Nam mạng Mậu Thân - Nữ mạng 1969 Kỷ Dậu - Nam mạng Kỷ Dậu - Nữ mạng 1970 Canh Tuất - Nam mạng Canh Tuất - Nữ mạng 1971 Tân Hợi - Nam mạng Tân Hợi - Nữ mạng 1972 Nhâm Tý - Nam mạng Nhâm Tý - Nữ mạng 1973 Quý Sửu - Nam mạng Quý Sửu - Nữ mạng 1974 Giáp Dần - Nam mạng Giáp Dần - Nữ mạng 1975 Ất Mão - Nam mạng Ất Mão - Nữ mạng 1976 Bính Thìn - Nam mạng Bính Thìn - Nữ mạng 1977 Đinh Tị - Nam mạng Đinh Tị - Nữ mạng 1978 Mậu Ngọ - Nam mạng Mậu Ngọ - Nữ mạng 1979 Kỷ Mùi - Nam mạng Kỷ Mùi - Nữ mạng 1980 Canh Thân - Nam mạng Canh Thân - Nữ mạng 1981 Tân Dậu - Nam mạng Tân Dậu - Nữ mạng 1982 Nhâm Tuất - Nam mạng Nhâm Tuất - Nữ mạng 1983 Quý Hợi - Nam mạng Quý Hợi - Nữ mạng 1984 Giáp Tý - Nam mạng Giáp Tý - Nữ mạng 1985 Ất Sửu - Nam mạng Ất Sửu - Nữ mạng 1986 Bính Dần - Nam mạng Bính Dần - Nữ mạng 1987 Đinh Mão - Nam mạng Đinh Mão - Nữ mạng 1988 Mậu Thìn - Nam mạng Mậu Thìn - Nữ mạng 1989 Kỷ Tị - Nam mạng Kỷ Tị - Nữ mạng 1990 Canh Ngọ - Nam mạng Canh Ngọ - Nữ mạng 1991 Tân Mùi - Nam mạng Tân Mùi - Nữ mạng 1992 Nhâm Thân - Nam mạng Nhâm Thân - Nữ mạng 1993 Quý Dậu - Nam mạng Quý Dậu - Nữ mạng 1994 Giáp Tuất - Nam mạng Giáp Tuất - Nữ mạng 1995 Ất Hợi - Nam mạng Ất Hợi - Nữ mạng 1996 Bính Tý - Nam mạng Bính Tý - Nữ mạng 1997 Đinh Sửu - Nam mạng Đinh Sửu - Nữ mạng 1998 Mậu Dần - Nam mạng Mậu Dần - Nữ mạng 1999 Kỷ Mão - Nam mạng Kỷ Mão - Nữ mạng 2000 Canh Thìn - Nam mạng Canh Thìn - Nữ mạng 2001 Tân Tị - Nam mạng Tân Tị - Nữ mạng 2002 Nhâm Ngọ - Nam mạng Nhâm Ngọ - Nữ mạng 2003 Quý Mùi - Nam mạng Quý Mùi - Nữ mạng 2004 Giáp Thân - Nam mạng Giáp Thân - Nữ mạng 2005 Ất Dậu - Nam mạng Ất Dậu - Nữ mạng 2006 Bính Tuất - Nam mạng Bính Tuất - Nữ mạng 2007 Đinh Hợi - Nam mạng Đinh Hợi - Nữ mạng 2008 Mậu Tý - Nam mạng Mậu Tý - Nữ mạng 2009 Kỷ Sửu - Nam mạng Kỷ Sửu - Nữ mạng 2010 Canh Dần - Nam mạng Canh Dần - Nữ mạng 2011 Tân Mão - Nam mạng Tân Mão - Nữ mạng 2012 Nhâm Thìn - Nam mạng Nhâm Thìn - Nữ mạng 2013 Quý Tị - Nam mạng Quý Tị - Nữ mạng 2014 Giáp Ngọ - Nam mạng Giáp Ngọ - Nữ mạng 2015 Ất Mùi - Nam mạng Ất Mùi - Nữ mạng 2016 Bính Thân - Nam mạng Bính Thân - Nữ mạng 2017 Đinh Dậu - Nam mạng Đinh Dậu - Nữ mạng 2018 Mậu Tuất - Nam mạng Mậu Tuất - Nữ mạng 2019 Kỷ Hợi - Nam mạng Kỷ Hợi - Nữ mạng