Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam

Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 26/04/2021
Điểm hoạt động: 1591
Thông tin cá nhân

Thầy:

Lâm Phúc

Xếp hạng thầy:

Khai Vấn Cải Vận

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nam

Mô tả:

Chưa có mô tả của thầy

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 22
Số lượt mở khóa: 13
Tỉ lệ mở khóa: 0.59 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: