Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 27/05/2021
Điểm hoạt động: 1082
Thông tin cá nhân

Thầy:

Trần Văn Sơn

Xếp hạng thầy:

Hoá Giải Vận Mệnh

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nam

Mô tả:

Chưa có mô tả của thầy

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 18
Số lượt mở khóa: 22
Tỉ lệ mở khóa: 1.22 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: