Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam

Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 03/06/2021
Điểm hoạt động: 5779
Thông tin cá nhân

Thầy:

Thanh Dương

Xếp hạng thầy:

Khai Vấn Cải Vận

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nam

Mô tả:

Chỉ cần mình sống tốt, trời xanh tự có an bài!

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 47
Số lượt mở khóa: 43
Tỉ lệ mở khóa: 0.91 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: