Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 09/06/2021
Điểm hoạt động: 373
Thông tin cá nhân

Thầy:

Từ Vân

Xếp hạng thầy:

Tinh Thông Nghiệm Lí

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nam

Mô tả:

Cổ truyền nam phái Khâm thiên tứ hóa

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 22
Số lượt mở khóa: 12
Tỉ lệ mở khóa: 0.55 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: