Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam

Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 11/06/2021
Điểm hoạt động: 3163
Thông tin cá nhân

Thầy:

Huyền Cơ

Xếp hạng thầy:

Khai Vấn Cải Vận

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nữ

Mô tả:

Chưa có mô tả của thầy

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 98
Số lượt mở khóa: 81
Tỉ lệ mở khóa: 0.83 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: