Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam

Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 19/04/2021
Điểm hoạt động: 1247
Thông tin cá nhân

Thầy:

Minh Lương

Xếp hạng thầy:

Hoá Giải Vận Mệnh

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nam

Mô tả:

Chưa có mô tả của thầy

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 11
Số lượt mở khóa: 5
Tỉ lệ mở khóa: 0.45 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: