Tuvi.vn logo
Cân xương tính số

Cân xương tính số có chính xác không? Cân lượng tử vi có đúng không? hay thuật cân xương đoán số mệnh con người có đúng không? là những phân vân, thắc mắc của rất nhiều người trong chúng ta về phép cân xương tính số. Cân xương tính số xem phận sang giàu là phương pháp xem tử vi được những chuyên gia về tử vi, phong thủy sử dụng và lưu truyên từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Phép cân xương đoán số sẽ sử dụng giờ sinh và ngày tháng năm sinh của con người để xem lượng chỉ của mỗi người.

Từ cân lượng tử vi đó sẽ luận đoán tử vi, phận giàu nghèo của gia chủ. Kết quả của phép cân xương tính số được quy ra thành lượng chỉ, số lượng chỉ thấp nhất là 2 lượng 1 chỉ và cao nhất sẽ là 7 lượng 2 chỉ. Số cân lượng tử vi càng cao thì vận số của chủ nhân sẽ càng tốt.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Phép cân xương tính số ứng chiếu bản mệnh cho kết quả: 5 lượng 1 chỉ

Dựa là số lượng chỉ của bản mệnh, phép cân xương đoán số luận rằng: “Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai thì phải chờ khi vận tới rồi mới đặng no đủ hơn xưa.”

Phước căn tu tích một phần ba

Sản nghiệp vài nương ruộng lúa nhà

Cần kiệm lâu ngày đủ ăn mặc

Tương lai an hưởng tuổi về già.

Sinh bình phúc lượng bất chu toàn.

Tổ nghiệp căn cơ giác thiểu truyền.

Doanh sự sinh nhai nghi thủ cựu.

Thời lai y thực thắng tùng tiền.

Thích nghĩa cân xương đoán số: Số này không có phước hưởng lợi lộc từ tổ tiên để lại. Người có số này có tham vọng và nghị lực phấn đấu rất lớn. Nói chung, người có số lượng và số chỉ này thì cuộc đời giàu sang phú quý, làm ăn phát đạt, con cái đầy đủ. Tuy vậy, hạnh phúc gia đình không được yên ấm.

widget left widget right

Lập lá số tử vi