Tuvi.vn logo
Cân xương tính số

Cân xương tính số có chính xác không? Cân lượng tử vi có đúng không? hay thuật cân xương đoán số mệnh con người có đúng không? là những phân vân, thắc mắc của rất nhiều người trong chúng ta về phép cân xương tính số. Cân xương tính số xem phận sang giàu là phương pháp xem tử vi được những chuyên gia về tử vi, phong thủy sử dụng và lưu truyên từ ngàn xưa cho đến ngày nay. Phép cân xương đoán số sẽ sử dụng giờ sinh và ngày tháng năm sinh của con người để xem lượng chỉ của mỗi người.

Từ cân lượng tử vi đó sẽ luận đoán tử vi, phận giàu nghèo của gia chủ. Kết quả của phép cân xương tính số được quy ra thành lượng chỉ, số lượng chỉ thấp nhất là 2 lượng 1 chỉ và cao nhất sẽ là 7 lượng 2 chỉ. Số cân lượng tử vi càng cao thì vận số của chủ nhân sẽ càng tốt.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Phép cân xương tính số ứng chiếu bản mệnh cho kết quả: 4 lượng 4 chỉ

Dựa là số lượng chỉ của bản mệnh, phép cân xương đoán số luận rằng: “Số này một đời chẳng cần phải lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa.”

Chẳng cần lao nhọc quá làm chi

Tự kết duyên lành phỉ dạ đi

Bởi có phước tinh thường chiếu mạng

Làm ăn phát đạt rạng môn quy.

 

Thiếu niên đa ba chiết. Lão lai an dật chi mệnh

Bất tu lao lục quá bình sinh.

Độc tự thành gia phúc bất khinh.

Tảo hữu phúc tinh thường chiếu mệnh.

Nhậm quân hành khứ bách bàn thành.

Thích nghĩa cân xương đoán số: Số này cuộc đời không phải chịu nhiều vất vả, cuộc sống an nhàn, dễ dàng đạt được thành công. Nói chung, người có số lượng và số chỉ này thì làm chơi ăn thiệt, số có quý nhân phò trì nên dù gặp việc gì rắc rối sau cũng được thành công. Số này sống trường thọ. Sau con cháu thi đỗ đạt.

widget left widget right

Lập lá số tử vi