Xem ngày kết hôn

Tuvi.vn logo

Xem ngày kết hôn

Xem ngày cưới, xem ngày kết hôn - Chọn ngày cưới tốt (đại cát) - Ngày cưới là mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, bất cứ ai cũng luôn mong muốn mình được hạnh phúc, sống với nhau trọn đời, tới "Đầu bạc răng long". Theo phong tục tập quán người Việt Nam ta từ xưa cho đến nay, trước khi dựng vợ gả chồng , kết hôn thường xem ngày cưới, xem ngày kết hôn để lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để kết hôn trong tháng 2 năm 2024

Thứ 6
2
Tháng 2
- 23/12/2023 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 7
3
Tháng 2
- 24/12/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
5
Tháng 2
- 26/12/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 3
6
Tháng 2
- 27/12/2023 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 4
7
Tháng 2
- 28/12/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 5
8
Tháng 2
- 29/12/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 6
9
Tháng 2
- 30/12/2023 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
12
Tháng 2
- 3/1/2024 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 6
16
Tháng 2
- 7/1/2024 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
17
Tháng 2
- 8/1/2024 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Chủ nhật
18
Tháng 2
- 9/1/2024 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
19
Tháng 2
- 10/1/2024 Âm lịch, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h),
Thứ 4
21
Tháng 2
- 12/1/2024 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 5
22
Tháng 2
- 13/1/2024 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
24
Tháng 2
- 15/1/2024 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
26
Tháng 2
- 17/1/2024 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 3
27
Tháng 2
- 18/1/2024 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
2
Tháng 3
- 22/1/2024 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),