Top lá số ➔
Xem ngày kết hôn

Xem ngày cưới, xem ngày kết hôn - Chọn ngày cưới tốt (đại cát) - Ngày cưới là mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, bất cứ ai cũng luôn mong muốn mình được hạnh phúc, sống với nhau trọn đời, tới "Đầu bạc răng long". Theo phong tục tập quán người Việt Nam ta từ xưa cho đến nay, trước khi dựng vợ gả chồng , kết hôn thường xem ngày cưới, xem ngày kết hôn để lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để kết hôn trong tháng 5 năm 2022

Chủ nhật
1
Tháng 5
- 1/4/2022 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 3
3
Tháng 5
- 3/4/2022 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 4
4
Tháng 5
- 4/4/2022 Âm lịch, Ngày: Đinh Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h),
Chủ nhật
8
Tháng 5
- 8/4/2022 Âm lịch, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 5
12
Tháng 5
- 12/4/2022 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 6
13
Tháng 5
- 13/4/2022 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 7
14
Tháng 5
- 14/4/2022 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Chủ nhật
15
Tháng 5
- 15/4/2022 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 2
16
Tháng 5
- 16/4/2022 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Hợi (21h-23h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 3
17
Tháng 5
- 17/4/2022 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 5
19
Tháng 5
- 19/4/2022 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Bình
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 6
20
Tháng 5
- 20/4/2022 Âm lịch, Ngày: Quý Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 7
21
Tháng 5
- 21/4/2022 Âm lịch, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 3
24
Tháng 5
- 24/4/2022 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
28
Tháng 5
- 28/4/2022 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),