Tuvi.vn logo
Xem ngày kết hôn

Xem ngày cưới, xem ngày kết hôn - Chọn ngày cưới tốt (đại cát) - Ngày cưới là mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, bất cứ ai cũng luôn mong muốn mình được hạnh phúc, sống với nhau trọn đời, tới "Đầu bạc răng long". Theo phong tục tập quán người Việt Nam ta từ xưa cho đến nay, trước khi dựng vợ gả chồng , kết hôn thường xem ngày cưới, xem ngày kết hôn để lương duyên bền vững, hạnh phúc trọn đời.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để kết hôn trong tháng 9 năm 2023

Thứ 6
1
Tháng 9
- 17/7/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Chủ nhật
3
Tháng 9
- 19/7/2023 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
4
Tháng 9
- 20/7/2023 Âm lịch, Ngày: Ất Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 3
5
Tháng 9
- 21/7/2023 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 4
6
Tháng 9
- 22/7/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 6
8
Tháng 9
- 24/7/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Chủ nhật
10
Tháng 9
- 26/7/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 2
11
Tháng 9
- 27/7/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 5
14
Tháng 9
- 30/7/2023 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
16
Tháng 9
- 2/8/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Chủ nhật
17
Tháng 9
- 3/8/2023 Âm lịch, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 2
18
Tháng 9
- 4/8/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 3
19
Tháng 9
- 5/8/2023 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 4
20
Tháng 9
- 6/8/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 6
22
Tháng 9
- 8/8/2023 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
23
Tháng 9
- 9/8/2023 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 5
28
Tháng 9
- 14/8/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
30
Tháng 9
- 16/8/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),