Xem ngày xuất hành

Tuvi.vn logo

Xem ngày xuất hành

Phép biến chuyển: dùng thuật “Tứ tung ngũ hoành”, khi muốn đi xa nhưng ngặt nỗi ngày xuất hành lại quá xấu, chọn hướng không có đường đi. Người muốn xuất hành phải đứng ở giữa cửa nhà, chắt lưỡi đúng 36 lần, rồi dùng ngón tay trỏ vạch 4 đường dọc, tiếp theo là 5 đường ngang, miệng khấn vái xin đi gặp may mắn, và bước đi thẳng không ngoái cổ lại.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để xuất hành trong tháng 2 năm 2024

Thứ 7
3
Tháng 2
- 24/12/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 6
9
Tháng 2
- 30/12/2023 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 7
10
Tháng 2
- 1/1/2024 Âm lịch, Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 2
12
Tháng 2
- 3/1/2024 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 4
21
Tháng 2
- 12/1/2024 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 7
24
Tháng 2
- 15/1/2024 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
26
Tháng 2
- 17/1/2024 Âm lịch, Ngày: Canh Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),