Tuvi.vn logo
Xem ngày mua xe

Thời khắc tốt để mua xe được xác định tùy vào tuổi của mỗi người, có người thời khắc này là xấu nhưng với người kia thì lại là tốt. Nên không thể xem chung một ngày, một giờ cho tất cả các đối tượng.

Chúng tôi sẽ giúp quý bạn chọn được ngày tốt nhất bằng rất nhiều phương cách có giá trị hay như: Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư, Âm dương ngũ hành, Can chi xung hợp... để phân tích toàn diện tốt xấu và đưa ra kết quả đáng tin cậy nhất để quý bạn hoàn toàn yên tâm ngày mua xe của quý bạn là ngày tốt nhất.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để mua xe trong tháng 9 năm 2023

Thứ 6
1
Tháng 9
- 17/7/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Chủ nhật
3
Tháng 9
- 19/7/2023 Âm lịch, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 3
5
Tháng 9
- 21/7/2023 Âm lịch, Ngày: Bính Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 4
6
Tháng 9
- 22/7/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 5
7
Tháng 9
- 23/7/2023 Âm lịch, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 6
8
Tháng 9
- 24/7/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Chủ nhật
10
Tháng 9
- 26/7/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 2
11
Tháng 9
- 27/7/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 5
14
Tháng 9
- 30/7/2023 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
16
Tháng 9
- 2/8/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 2
18
Tháng 9
- 4/8/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 3
19
Tháng 9
- 5/8/2023 Âm lịch, Ngày: Canh Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 4
20
Tháng 9
- 6/8/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 6
22
Tháng 9
- 8/8/2023 Âm lịch, Ngày: Quý Mùi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
23
Tháng 9
- 9/8/2023 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 3
26
Tháng 9
- 12/8/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 5
28
Tháng 9
- 14/8/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
30
Tháng 9
- 16/8/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
1
Tháng 10
- 17/8/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),