Xem ngày mua xe

Tuvi.vn logo

Xem ngày mua xe

Thời khắc tốt để mua xe được xác định tùy vào tuổi của mỗi người, có người thời khắc này là xấu nhưng với người kia thì lại là tốt. Nên không thể xem chung một ngày, một giờ cho tất cả các đối tượng.

Chúng tôi sẽ giúp quý bạn chọn được ngày tốt nhất bằng rất nhiều phương cách có giá trị hay như: Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư, Âm dương ngũ hành, Can chi xung hợp... để phân tích toàn diện tốt xấu và đưa ra kết quả đáng tin cậy nhất để quý bạn hoàn toàn yên tâm ngày mua xe của quý bạn là ngày tốt nhất.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để mua xe trong tháng 2 năm 2024

Thứ 6
2
Tháng 2
- 23/12/2023 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 7
3
Tháng 2
- 24/12/2023 Âm lịch, Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
5
Tháng 2
- 26/12/2023 Âm lịch, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 3
6
Tháng 2
- 27/12/2023 Âm lịch, Ngày: Canh Tý, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 5
8
Tháng 2
- 29/12/2023 Âm lịch, Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 6
9
Tháng 2
- 30/12/2023 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
12
Tháng 2
- 3/1/2024 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 6
16
Tháng 2
- 7/1/2024 Âm lịch, Ngày: Canh Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
17
Tháng 2
- 8/1/2024 Âm lịch, Ngày: Tân Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 3
20
Tháng 2
- 11/1/2024 Âm lịch, Ngày: Giáp Dần, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 4
21
Tháng 2
- 12/1/2024 Âm lịch, Ngày: Ất Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo, Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 5
22
Tháng 2
- 13/1/2024 Âm lịch, Ngày: Bính Thìn, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
24
Tháng 2
- 15/1/2024 Âm lịch, Ngày: Mậu Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 4
28
Tháng 2
- 19/1/2024 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 5
29
Tháng 2
- 20/1/2024 Âm lịch, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),