Top lá số ➔
Xem tuổi xông đất

Tuổi Xông Đất 2021, chọn tuổi xông nhà hợp mệnh Gia chủ để mang lại bình an, may mắn và phú quý trong năm mới. Chọn người xông đất theo Ngũ hành, Can ChiTheo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2021 cũng cần tương sinh với người đó.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Kết quả xem tuổi xông đất năm 2022

Thông tin gia chủ

Ngày sinh dương lịch 1/1 /1996
Ngày sinh âm lịch 11/11/1995 (Ất Hợi)
Năm xem tuổi xông đất 2022

Tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022 cho người tuổi Ất Hợi:

Các tuổi xông đất Tốt với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là:

STT Tuổi xông đất Đánh giá
1 Tân Mùi - 1991 Tốt
2 Đinh Hợi - 1947 Tốt
3 Canh Tý - 1960 Tốt
4 Canh Ngọ - 1990 Tốt
5 Quý Mùi - 2003 Tốt
6 Kỷ Mão - 1999 Tốt
7 Kỷ Mão - 1939 Tốt
8 Quý Mùi - 1943 Tốt
9 Tân Sửu - 1961 Tốt
10 Đinh Mùi - 1967 Tốt

Các tuổi xông đất Xấu với gia chủ năm Nhâm Dần 2022 là:

STT Tuổi xông đất Đánh giá
1 Canh Dần - 1950 Xấu
2 Kỷ Sửu - 1949 Xấu
3 Nhâm Dần - 1962 Xấu
4 Kỷ Tỵ - 1989 Xấu
5 Nhâm Thân - 1992 Xấu
6 Tân Tỵ - 1941 Xấu
7 Ất Tỵ - 1965 Xấu
8 Tân Tỵ - 2001 Xấu
9 Bính Thân - 1956 Xấu
10 Bính Dần - 1986 Xấu

Phân tích quan hệ xung khắc:

1. Tuổi xông đất 1991 (Tân Mùi - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

2. Tuổi xông đất 1947 (Đinh Hợi - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Hợi phạm Tứ Hành Xung với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Không tốt

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

3. Tuổi xông đất 1960 (Canh Tý - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương sinh với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

4. Tuổi xông đất 1990 (Canh Ngọ - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương sinh với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

5. Tuổi xông đất 2003 (Quý Mùi - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Không tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)

6. Tuổi xông đất 1999 (Kỷ Mão - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương khắc với thiên can Ất của gia chủ Không tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)

7. Tuổi xông đất 1939 (Kỷ Mão - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương khắc với thiên can Ất của gia chủ Không tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)

8. Tuổi xông đất 1943 (Quý Mùi - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Không tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)

9. Tuổi xông đất 1961 (Tân Sửu - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)

10. Tuổi xông đất 1967 (Đinh Mùi - mệnh Kim)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ Không tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Nhâm Dần Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)