Xem tuổi xông đất

Tuvi.vn logo

Xem tuổi xông đất

Tuổi Xông Đất 2024, chọn tuổi xông nhà hợp mệnh Gia chủ để mang lại bình an, may mắn và phú quý trong năm mới. Chọn người xông đất theo Ngũ hành, Can Chi theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Kết quả xem tuổi xông đất năm 2024

Thông tin gia chủ

Ngày sinh dương lịch 1/1 /1996
Ngày sinh âm lịch 11/11/1995 (Ất Hợi)
Năm xem tuổi xông đất 2024

Tuổi xông đất năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Ất Hợi:

Các tuổi xông đất Tốt với gia chủ năm Giáp Thìn 2024 là:

STT Tuổi xông đất Đánh giá
1 Bính Thìn - 1976 Tốt
2 Đinh Hợi - 1947 Tốt
3 Nhâm Tý - 1972 Tốt
4 Quý Mùi - 2003 Tốt
5 Nhâm Ngọ - 2002 Tốt
6 Canh Tý - 1960 Tốt
7 Nhâm Ngọ - 1942 Tốt
8 Quý Mùi - 1943 Tốt
9 Tân Mão - 1951 Tốt
10 Kỷ Mão - 1939 Tốt

Các tuổi xông đất Xấu với gia chủ năm Giáp Thìn 2024 là:

STT Tuổi xông đất Đánh giá
1 Đinh Sửu - 1937 Xấu
2 Đinh Sửu - 1997 Xấu
3 Giáp Thân - 1944 Xấu
4 Giáp Ngọ - 1954 Xấu
5 Ất Dậu - 1945 Xấu
6 Giáp Dần - 1974 Xấu
7 Ất Sửu - 1985 Xấu
8 Tân Tỵ - 1941 Xấu
9 Tân Tỵ - 2001 Xấu
10 Canh Tuất - 1970 Xấu

Phân tích quan hệ xung khắc:

1. Tuổi xông đất 1976 (Bính Thìn - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Thìn không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Tam Hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Rất tốt

=> Tổng điểm: 10/12 (Tốt)

2. Tuổi xông đất 1947 (Đinh Hợi - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 10/12 (Tốt)

3. Tuổi xông đất 1972 (Nhâm Tý - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Rất tốt

=> Tổng điểm: 10/12 (Tốt)

4. Tuổi xông đất 2003 (Quý Mùi - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Tứ Hành Xung với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Không tốt

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

5. Tuổi xông đất 2002 (Nhâm Ngọ - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

6. Tuổi xông đất 1960 (Canh Tý - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Tam Hợp với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Rất tốt

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

7. Tuổi xông đất 1942 (Nhâm Ngọ - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp với địa chi Hợi của gia chủ Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

8. Tuổi xông đất 1943 (Quý Mùi - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý tương sinh với thiên can Ất của gia chủ Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Quý không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mùi phạm Tứ Hành Xung với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Không tốt

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

9. Tuổi xông đất 1951 (Tân Mão - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ Chấp nhận được
Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 9/12 (Tốt)

10. Tuổi xông đất 1939 (Kỷ Mão - mệnh Hỏa)

Phân tích Đánh giá
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ Rất tốt
Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của năm Giáp Thìn Rất tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ tương khắc với thiên can Ất của gia chủ Không tốt
Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của năm Giáp Thìn Chấp nhận được
Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp với địa chi Hợi của gia chủ Rất tốt
Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn Chấp nhận được

=> Tổng điểm: 8/12 (Khá)

Lập lá số Tử Vi Họ Tên Ngày sinh Lịch dương Lịch âm Giờ sinh Giới tính Nam Nữ Năm xem Tháng xem (Âm lịch) Chia sẻ Giới thiệu về Tử Vi Tử Vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như: luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các " vận hạn" trong cuộc đời của một người đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện, nhân sự.... Chung quy với mục đích chính là để biết vận mệnh con người. Xem lá số tử vi trọn đời có bình giải chi tiết sẽ giúp cho quý bạn mệnh biết về tương lai, vận hạn theo các năm. Khi lấy lá số tử vi theo giờ sinh và ngày tháng năm sinh thì quý bạn cần khám phá phần luận giải lá số để nắm bắt vận mệnh của chính mình. Lá số tử vi trọn đời mang yếu tố tham khảo giúp quý bản mệnh tránh việc không nên, tăng cường việc tốt từ đó có một cuộc sống suôn sẻ và nhiều may mắn. jun88 I9Bet NEW88 789BET https://144.126.240.239/ 789bet Top game bài đổi thưởng https://2789bet.agency/ 789bet SHBET 789bet game bài đổi thưởng 8XBET game bài đổi thưởng