Xem tuổi làm ăn

Tuvi.vn logo

Xem tuổi làm ăn

Từ xưa tới này, khi kinh doanh, buôn bán thì Xem Tuổi Làm Ăn là vấn đề vô cùng quan trọng. Bởi việc xem tuổi hợp làm ăn sẽ giúp quý bạn chọn được những đối tác, những người hùn hạp có tuổi hợp làm ăn với mình.

Nguyên tắc tính tuổi hợp làm ăn là dựa vào ngày tháng năm sinh cùng với phép luận giải Ngũ Hành Bản Mệnh, Thiên Can, Địa Chi, Cung Phi và Ngũ Hành Cung Phi của quý bạn. Kết hợp với cách tính Tam Hợp, Tứ Kỵ, Lục Hại chúng tôi sẽ giúp quý bạn xem tuổi làm ăn hợp với mình với kết quả chính xác nhất. Từ đó gửi đến quý bạn những tuổi hợp làm ăn với mình nhất, để việc làm ăn của quý bạn ngày càng thịnh vượng.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Kết quả xem tuổi làm ăn

Thông tin gia chủ

Năm sinh âm lịch 1996
Xem mệnh ngũ hành Giản Hạ Thủy ( mệnh Thủy )
Thiên can Bính
Địa chi
Cung mệnh Tốn
Niêm mệnh năm sinh Mộc

Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý:

STT Tuổi hợp Điểm đánh giá
1 Mậu Dần - 1998 6.5
2 Giáp Tuất - 1994 6.5
3 Đinh Sửu - 1997 5.5
4 Ất Hợi - 1995 5.5
5 Nhâm Thân - 1992 4.5
6 Kỷ Mão - 1999 3.5
7 Quý Dậu - 1993 3.5
8 Bính Tý - 1996 3.5
9 Tân Tỵ - 2001 3
10 Canh Thìn - 2000 3
11 Tân Mùi - 1991 1

Phân tích những tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý:

1. Tuổi Mậu Dần sinh năm 1998

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Dần có ngũ hành bản mệnh: Thổ. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Tương Sinh Mậu 1
(Tương Sinh)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Mậu thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ 1
(Tương Sinh)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Dần Bình Hòa 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Dần thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc 1
(Tương Sinh)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần có ngũ hành cung phi thuộc Tốn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Phục Vị Tốn 2
(Tương Sinh)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Mậu Dần có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Bình Hoà 1
(Bình Hòa)

=> Tổng điểm: 6.5 (Hợp)

2. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Giáp Tuất có ngũ hành bản mệnh: Hỏa. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Khắc Hỏa 0
(Tương Khắc)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Tương Sinh Giáp 1
(Tương Sinh)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Giáp thuộc Mộc mà Hỏa Tương Sinh Mộc 1
(Tương Sinh)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Tuất Bình Hòa 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Tuất thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tuất có ngũ hành cung phi thuộc Ly. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Thiên Y Ly 2
(Tương Sinh)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Giáp Tuất có cung phi thuộc Hỏa. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Hỏa là Tương Sinh 2
(Tương Sinh)

=> Tổng điểm: 6.5 (Hợp)

3. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Đinh Sửu có ngũ hành bản mệnh: Thủy. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Bình Hoà Thủy 1
(Bình Hoà)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Đinh 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Đinh thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hoà Hỏa 0.5
(Bình Hòa)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Sửu Bình Hòa 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Sửu thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Sửu có ngũ hành cung phi thuộc Chấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Diên Niên Chấn 2
(Tương Sinh)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Đinh Sửu có cung phi thuộc Mộc. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Mộc là Bình Hoà 1
(Bình Hòa)

=> Tổng điểm: 5.5 (Hợp)

4. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Hợi có ngũ hành bản mệnh: Hỏa. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Khắc Hỏa 0
(Tương Khắc)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Ất 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Ất thuộc Mộc mà Hỏa Tương Sinh Mộc 1
(Tương Sinh)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Hợi Bình Hòa 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Hợi thuộc Thủy mà Thủy Bình Hoà Thủy 0.5
(Bình Hòa)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi có ngũ hành cung phi thuộc Khảm. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Sinh Khí Khảm 2
(Tương Sinh)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Ất Hợi có cung phi thuộc Thuỷ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thuỷ là Bình Hoà 1
(Bình Hòa)

=> Tổng điểm: 5.5 (Hợp)

5. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Thân có ngũ hành bản mệnh: Kim. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim 2
(Tương Sinh)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Nhâm 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Nhâm thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy 0
(Tương Khắc)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Thân Tương Sinh 1
(Tương Sinh)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Thân thuộc Kim mà Thủy Tương Sinh Kim 1
(Tương Sinh)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Lục Sát Đoài 0
(Tương Khắc)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Nhâm Thân có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Kim là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 4.5 (Tổng Hợp)

6. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Kỷ Mão có ngũ hành bản mệnh: Thổ. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Kỷ 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Kỷ thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ 1
(Tương Sinh)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Mão Tương Khắc 0
(Tương Khắc)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc mà Thủy Tương Sinh Mộc 1
(Tương Sinh)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão có ngũ hành cung phi thuộc Cần. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn bình hoà Cần 1
(Bình Hòa)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mão có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thổ là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 3.5 (Tổng Hợp)

7. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Quý Dậu có ngũ hành bản mệnh: Kim. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim 2
(Tương Sinh)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Quý 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Quý thuộc Thủy mà Hỏa Tương Khắc Thủy 0
(Tương Khắc)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Dậu Tương Khắc 0
(Tương Khắc)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Dậu thuộc Kim mà Thủy Tương Sinh Kim 1
(Tương Sinh)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu có ngũ hành cung phi thuộc Cấn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Tuyệt Mệnh Cấn 0
(Tương Khắc)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Quý Dậu có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thổ là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 3.5 (Tổng Hợp)

8. Tuổi Bính Tý sinh năm 1996

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh: Thủy. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Bình Hoà Thủy 1
(Bình Hoà)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Bính 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Bính thuộc Hỏa mà Hỏa Bình Hoà Hỏa 0.5
(Bình Hòa)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Tý Tương Sinh 1
(Tương Sinh)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Tý thuộc Thủy mà Thủy Bình Hoà Thủy 0.5
(Bình Hòa)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Khôn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Ngũ Quỷ Khôn 0
(Tương Khắc)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Thổ. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Thổ là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 3.5 (Tổng Hợp)

9. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Tỵ có ngũ hành bản mệnh: Kim. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim 2
(Tương Sinh)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Tân 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Tân thuộc Kim mà Hỏa Tương Khắc Kim 0
(Tương Khắc)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Tỵ Bình Hòa 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Tỵ thuộc Hỏa mà Thủy Tương Khắc Hỏa 0
(Tương Khắc)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Đoài. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Lục Sát Đoài 0
(Tương Khắc)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Tỵ có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Kim là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 3 (Tổng Hợp)

10. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Canh Thìn có ngũ hành bản mệnh: Kim. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Sinh Kim 2
(Tương Sinh)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Tương Khắc Canh 0
(Tương Khắc)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Canh thuộc Kim mà Hỏa Tương Khắc Kim 0
(Tương Khắc)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Thìn Tương Sinh 1
(Tương Sinh)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Thìn thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Hoạ Hại Càn 0
(Tương Khắc)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Canh Thìn có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Kim là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 3 (Tổng Hợp)

11. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991

Tiêu chí Phân tích Đánh giá
Ngũ hành bản mệnh Quý bạn tuổi Bính Tý có ngũ hành bản mệnh là Thủy chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mùi có ngũ hành bản mệnh: Thổ. Theo ngũ hành sinh khắc có: Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên can Theo bình địa thiên can có Bính Bình Hòa Tân 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Bính thuộc Hỏa, Tân thuộc Kim mà Hỏa Tương Khắc Kim 0
(Tương Khắc)
Địa chỉ Theo hợp khắc địa chi có Tý và Mùi Bình Hòa 0.5
(Bình Hòa)
Theo ngũ hành của thiên can: Tý thuộc Thủy, Mùi thuộc Thổ mà Thủy Tương Khắc Thổ 0
(Tương Khắc)
Thiên mệnh cung phi Tuổi Bính Tý có cung phi thuộc Tốn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Tốn Hoạ Hại Càn 0
(Tương Khắc)
Ngũ hành cung phi Tuổi Bính Tý có ngũ hành cung phi thuộc Mộc chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Mộc và Kim là Tương Khắc 0
(Tương Khắc)

=> Tổng điểm: 1 (Tổng Hợp)