Tuvi.vn logo
Xem ngày động thổ

Xem ngày động thổ hay còn gọi là xem ngày làm nhà theo quan niệm của người Việt là phải dựa vào tuổi của người nam trong nhà. Xem ngày động thổ làm nhà giúp quý bạn chọn được ngày tốt để khởi công xây nhà từ đó tăng thêm sự tốt đẹp cho ngôi nhà cũng như quý bản mệnh. Ngoài ra, việc chọn năm, ngày và giờ động thổ phải tuân theo những quy tắc nhất định của phép xem ngày tốt xấu hợp tuổi. Nhằm giúp quý bạn chọn được ngày động thổ tốt nhất, chúng tôi đã kết hợp nhiều phương pháp xem ngày khác nhau từ đó đưa ra kết quả chính xác nhất.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để động thổ trong tháng 1 năm 2023

Thứ 4
4
Tháng 1
- 13/12/2022 Âm lịch, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
Thứ 4
11
Tháng 1
- 20/12/2022 Âm lịch, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 5
12
Tháng 1
- 21/12/2022 Âm lịch, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 3
17
Tháng 1
- 26/12/2022 Âm lịch, Ngày: Ất Hợi, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 2
23
Tháng 1
- 2/1/2023 Âm lịch, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 5
26
Tháng 1
- 5/1/2023 Âm lịch, Ngày: Giáp Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 6
27
Tháng 1
- 6/1/2023 Âm lịch, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),