Top lá số ➔
Xem ngày động thổ

Xem ngày động thổ hay còn gọi là xem ngày làm nhà theo quan niệm của người Việt là phải dựa vào tuổi của người nam trong nhà. Xem ngày động thổ làm nhà giúp quý bạn chọn được ngày tốt để khởi công xây nhà từ đó tăng thêm sự tốt đẹp cho ngôi nhà cũng như quý bản mệnh. Ngoài ra, việc chọn năm, ngày và giờ động thổ phải tuân theo những quy tắc nhất định của phép xem ngày tốt xấu hợp tuổi. Nhằm giúp quý bạn chọn được ngày động thổ tốt nhất, chúng tôi đã kết hợp nhiều phương pháp xem ngày khác nhau từ đó đưa ra kết quả chính xác nhất.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Các ngày tốt để động thổ trong tháng 10 năm 2022

Thứ 2
3
Tháng 10
- 8/9/2022 Âm lịch, Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo, Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 6
7
Tháng 10
- 12/9/2022 Âm lịch, Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 7
8
Tháng 10
- 13/9/2022 Âm lịch, Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 2
10
Tháng 10
- 15/9/2022 Âm lịch, Ngày: Bính Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
Thứ 2
17
Tháng 10
- 22/9/2022 Âm lịch, Ngày: Quý Mão, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo, Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
Thứ 4
19
Tháng 10
- 24/9/2022 Âm lịch, Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo, Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
Thứ 5
20
Tháng 10
- 25/9/2022 Âm lịch, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo, Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
Thứ 7
22
Tháng 10
- 27/9/2022 Âm lịch, Ngày: Mậu Thân, Tháng: Đinh , Năm: Canh Tý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo, Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),