Tuvi.vn logo
avatar-user
Tham gia ngày: 27/04/2021
Điểm hoạt động: 2252
Thông tin cá nhân

Thầy:

Thầy Hưng Hà Đông

Xếp hạng thầy:

Khai Vấn Cải Vận

Tiêu chí xếp hạng

Giới tính:

Nam

Mô tả:

Chưa có mô tả của thầy

Bài viết
Thống kê luận giải
Tổng luận giải: 86
Số lượt mở khóa: 147
Tỉ lệ mở khóa: 1.71 (lượt/luận giải)

Các lá số đã luận giải: