Top lá số ➔
Xem ngày tốt xấu tháng 4 năm 2022

Xem ngày tốt xấu - Xem ngày đẹp - là trang xem ngày tốt, ngày xấu trong một tháng rất tiện lợi và trực quan. Các bạn chỉ cần chọn các việc muốn xem, chọn tháng, chọn năm, sau đó click vào nút Xem để tra cứu kết quả.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Danh sách ngày tốt xấu tháng 4 năm 2022

Thứ 6
1
Tháng 4
Tốt
- Thứ 6, Ngày 1/4/2022 - 1/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Chu Tước: Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Thứ 7
2
Tháng 4
Tốt
- Thứ 7, Ngày 2/4/2022 - 2/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
- Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, sửa kho, sửa nhà
Chủ nhật
3
Tháng 4
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 3/4/2022 - 3/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Bính Tuất, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường, sửa kho
Thứ 2
4
Tháng 4
Tốt
- Thứ 2, Ngày 4/4/2022 - 4/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
- Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Thứ 3
5
Tháng 4
Xấu
- Thứ 3, Ngày 5/4/2022 - 5/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Huyền Vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
- Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 4
6
Tháng 4
Xấu
- Thứ 4, Ngày 6/4/2022 - 6/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
- Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 5
7
Tháng 4
Tốt
- Thứ 5, Ngày 7/4/2022 - 7/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Dần, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
- Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Thứ 6
8
Tháng 4
Xấu
- Thứ 6, Ngày 8/4/2022 - 8/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Tân Mão, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Túc: Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
- Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường, sửa tường
Thứ 7
9
Tháng 4
Tốt
- Thứ 7, Ngày 9/4/2022 - 9/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Chu Tước: Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
- Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người
Chủ nhật
10
Tháng 4
Tốt
- Chủ nhật, Ngày 10/4/2022 - 10/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
- Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Thẩm mỹ, chữa bệnh, giải trừ
Thứ 2
11
Tháng 4
Xấu
- Thứ 2, Ngày 11/4/2022 - 11/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
- Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Mão (5h-7h), Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế
Thứ 3
12
Tháng 4
Xấu
- Thứ 3, Ngày 12/4/2022 - 12/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Ất Mùi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
- Trực: Bình
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, san đường, đào đất
Thứ 4
13
Tháng 4
Tốt
- Thứ 4, Ngày 13/4/2022 - 13/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Bính Thân, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Huyền Vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường, sửa tường
Thứ 5
14
Tháng 4
Tốt
- Thứ 5, Ngày 14/4/2022 - 14/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
- Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng, cải táng
Thứ 6
15
Tháng 4
Xấu
- Thứ 6, Ngày 15/4/2022 - 15/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Mậu Tuất, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
- Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, giải trừ, chữa bệnh, dỡ nhà
Thứ 7
16
Tháng 4
Tốt
- Thứ 7, Ngày 16/4/2022 - 16/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Túc: Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, ký kết, giao dịch, nạp tài
Chủ nhật
17
Tháng 4
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 17/4/2022 - 17/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Tý, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Chu Tước: Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
- Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Thứ 2
18
Tháng 4
Xấu
- Thứ 2, Ngày 18/4/2022 - 18/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Tân Sửu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
- Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 3
19
Tháng 4
Tốt
- Thứ 3, Ngày 19/4/2022 - 19/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Nhâm Dần, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
- Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 4
20
Tháng 4
Xấu
- Thứ 4, Ngày 20/4/2022 - 20/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Quý Mão, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
- Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, sửa đường, sửa kho
Thứ 5
21
Tháng 4
Tốt
- Thứ 5, Ngày 21/4/2022 - 21/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Giáp Thìn, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Huyền Vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
- Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, sửa đường
Thứ 6
22
Tháng 4
Tốt
- Thứ 6, Ngày 22/4/2022 - 22/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Ất Tỵ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
- Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, thẩm mỹ, giải trừ, chữa bệnh
Thứ 7
23
Tháng 4
Xấu
- Thứ 7, Ngày 23/4/2022 - 23/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
- Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, sửa kho, san đường
Chủ nhật
24
Tháng 4
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 24/4/2022 - 24/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Đinh Mùi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Túc: Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
- Trực: Bình
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường
Thứ 2
25
Tháng 4
Tốt
- Thứ 2, Ngày 25/4/2022 - 25/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Mậu Thân, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, thẩm mỹ, giải trừ, chữa bệnh, sửa kho
Thứ 3
26
Tháng 4
Tốt
- Thứ 3, Ngày 26/4/2022 - 26/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Kỷ Dậu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
- Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, an táng, cải táng
Thứ 4
27
Tháng 4
Xấu
- Thứ 4, Ngày 27/4/2022 - 27/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Tuất, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
- Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, giải trừ, thẩm mỹ, chữa bệnh, dỡ nhà
Thứ 5
28
Tháng 4
Tốt
- Thứ 5, Ngày 28/4/2022 - 28/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 6
29
Tháng 4
Xấu
- Thứ 6, Ngày 29/4/2022 - 29/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Nhâm Tý, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Huyền Vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
- Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Thứ 7
30
Tháng 4
Xấu
- Thứ 7, Ngày 30/4/2022 - 30/3/2022 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Quý Sửu, Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần
- Ngày Thanh Long Túc: Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
- Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, ký kết, giao dịch, nạp tài