Top lá số ➔
Lá số Tử vi
Nổi bật

Ngân sách:

100.000

Xin cho đôi lời về sự nghiệp,vận mệnh ạ!!!

Chủ đề muốn xem:

Công danh sự nghiệp
Tài vận, kinh tế
Xem: 244
Bình luận: 14
Luận giải: 1
12 tháng trước

Đ.Tỵ

-Hoả

Phúc Đức

<Thân>

+Thiên Tướng (Đ)

102

Th.7

Văn Khúc (Đ)
Thiên Việt
Thiên Phúc
Đường Phù
Hỷ Thần
Bát Tọa
L.Thiên Việt
Phá Toái
Bạch Hổ
ĐV.QUAN Lâm Quan LN.ĐIỀN
Mùi

M.Ngọ

+Hoả

Điền Trạch

+Thiên Lương (M)

92

Th.8

Tả Phù
Thiên Quan
Đào Hoa
Hồng Loan
Thiên Đức
Phúc Đức
L.Phúc Đức
ĐV. H Quyền
ĐV. Xương
L.Hóa Lộc
L.Hóa Khoa
Phi Liêm
ĐV.NÔ Quan Đới LN.QUAN
Thân

K.Mùi

-Thổ

Quan Lộc

+Thất Sát (Đ)

-Liêm Trinh (Đ)

82

Th.9

Thai Phụ
Tấu Thư
L.Nguyệt Đức
Quả Tú
Điếu Khách
ĐV.DI Mộc Dục LN.NÔ
Dậu

C.Thân

+Kim

Nô Bộc

72

Th.10

Hữu Bật
Quốc Ấn
L.Thiên Mã
ĐV. T Việt
ĐV. Khúc
Trực Phù
Tướng Quân
Đầu Quân
L.Thiên Hư
Thiên Thương
ĐV.TẬT Tràng Sinh LN.DI
Tuất

B.Thìn

+Thổ

Phụ Mẫu

-Cự Môn (H)

112

Th.6

Long Đức
L.Long Đức
Hóa Quyền
Bệnh Phù
Thiên La
L.Thiên Khốc
L.Tang Môn
ĐV. K Dương
ĐV.ĐIỀN Đế Vượng LN.PHÚC
Ngọ

Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam

https://tuvi.vn

Lá số tử vi

Họ tên:

H d t

Năm:

1993
Quý Dậu

Tháng:

4 (3)
Bính Thìn

Ngày:

19 (28)
Canh Ngọ

Giờ:

Giờ Sửu (Đinh Sửu)

Năm xem:

Nhâm Dần (2022), 30 tuổi

Âm dương:

Âm Nam (Thuận lý)

Bản mệnh:

Kiếm Phong Kim - Thủy Nhị Cục (Mệnh Kim sinh Cục Thủy)

Cân lượng:

4 lượng

Chủ mệnh:

Văn Khúc

Chủ thân:

Thiên Đồng

Lai nhân cung:

Tài Bạch

T.Dậu

-Kim

Thiên Di

62

Th.11

Văn Xương
Địa Giải
Tam Thai
Thiên Khốc (Đ)
Thái Tuế
Tiểu Hao
ĐV.TÀI Dưỡng LN.TẬT
Hợi

Ấ.Mão

-Mộc

Mệnh

+Tử Vi (B)

-Tham Lang (H)

2

Th.5

Phong Cáo
Thiên Y
Thiên Khôi
Văn Tinh
Thiên Quý
L.Đào Hoa
L.Thiên Khôi
ĐV. H Khoa
ĐV. Lộc Tồn
L.Hóa Quyền
Thiên Diêu (Đ)
Thiên Hư (H)
Tuế Phá
Đại Hao
Hóa Kỵ
ĐV.PHÚC Suy LN.PHỤ
Tỵ

N.Tuất

+Thổ

Tật Ách

+Thiên Đồng (H)

52

Th.12

Thiên Giải
Thiên Trù
Thiếu Dương
Thanh Long
Địa Không (H)
Thiên Không
Địa Võng
L.Bạch Hổ
Thiên Sứ
ĐV.TỬ Thai LN.TÀI

G.Dần

+Mộc

Huynh Đệ

-Thái Âm (H)

-Thiên Cơ (H)

12

Th.4

Nguyệt Đức
Thiên Thọ
L.Văn Xương
ĐV. H Lộc
Hóa Khoa
Hỏa Tinh (Đ)
Lưu Hà
Kiếp Sát
Tử Phù
Phục Binh
L.Thái Tuế
ĐV. H Kỵ
ĐV. Đà La
ĐV.PHỤ Bệnh LN.MỆNH
Thìn

Ấ.Sửu

-Thổ

Phu Thê

-Thiên Phủ (B)

22

Th.3

Long Trì
Hoa Cái
Giải Thần
Phượng Các
L.Hồng Loan
Kình Dương (Đ)
Quan Phù
Quan Phủ
ĐV.MỆNH Tử LN.HUYNH
Mão
Triệt

G.Tý

+Thuỷ

Tử Tức

+Thái Dương (H)

32

Th.2

Lộc Tồn (M)
Thiên Hỉ
Thiếu Âm
Bác Sỹ
Thiên Tài
L.Văn Khúc
ĐV. T Khôi
Địa Kiếp
L.Kình Dương
ĐV.HUYNH Mộ LN.PHỐI
Dần

Q.Hợi

-Thuỷ

Tài Bạch

-Phá Quân (H)

-Vũ Khúc (H)

42

Th.1

Thiên Mã (H)
Lực Sỹ
Ân Quang
L.Lộc Tồn
L.Thiên Đức
ĐV. T Mã
Hóa Lộc
Linh Tinh (H)
Thiên Hình (H)
Đà La (H)
Cô Thần
Tang Môn
L.Kiếp Sát
L.Hóa Kỵ
ĐV.PHỐI Tuyệt LN.TỬ
Sửu
Tuần
M:Miếu V:Vượng Đ:Đắc B:Bình hòa H:Hãm
 
Kim
 
Mộc
 
Thủy
 
Hỏa
 
Thổ
Lá số #21620
Tải ảnh
Xem luận giải của lá số này từ hệ thống của Tử vi.vn ➔
widgetLeft widgetRight
Tùy chỉnh lá số

Màu sắc

Tương tác lá số

An tứ hóa

Tháng xem

icXu
Nạp Xu !
Đăng lá số của bạn lên Chợ Lá Số để được các Thầy cao tay luận giải chỉ từ 50.000 đồng
Xem hướng dẫn chi tiết nạp xu
Nạp xu
Lịch sử giao dịch lá số
Chưa có giao dịch