Thư viện tử vi

Tuvi.vn logo

Thư viện tử vi

Xem Tử Vi năm 2024

Mỗi khi đông qua xuân tới thì vũ trụ, càn khôn lại có sự chuyển mình, vận khí của mỗi người khi sang năm mới cũng có nhiều đổi thay. Việc nắm bắt tử vi 2024 của 12 con giáp giúp mỗi người có thể xu cát tị hung, tìm lành tránh dữ. Từ đó tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ấm no, thành công, hạnh phúc và ngày càng thịnh mãn.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mạng, nữ mạng 1978 năm 2024: Phát triển sự nghiệp và tình cảm 

Tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mạng, nữ mạng 1978 năm 2024

Tử vi tuổi Đinh Hợi nam mạng, nữ mạng 2007 năm 2024: Vượt qua thử thách, sáng tạo thành công

Tử vi tuổi Đinh Hợi nam mạng, nữ mạng 2007 năm 2024

Tử vi tuổi Bính Tuất nam mạng, nữ mạng 2006 năm 2024: Đối đầu với sức khỏe

Tử vi tuổi Bính Tuất nam mạng, nữ mạng 2006 năm 2024

Tử vi tuổi Ất Dậu nam mạng, nữ mạng 2005 năm 2024: Cẩn trọng bạn bè đa đoan

Tử vi tuổi Ất Dậu nam mạng, nữ mạng 2005 năm 2024

Tử vi tuổi Bính Thân nam mạng, nữ mạng 2016 năm 2024: Hòa hợp hành Mộc, thăng hoa học tập

Tử vi tuổi Bính Thân nam mạng, nữ mạng 2016 năm 2024

Tử vi tuổi Ất Mùi nam mạng, nữ mạng 2015 năm 2024: Đánh bại thách thức, bức phá thành công

Tử vi tuổi Ất Mùi nam mạng, nữ mạng 2015 năm 2024

Tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng, nữ mạng 2014 năm 2024: Kim Vàng tinh khiết, tố chất lãnh đạo tuyệt vời

Tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mạng, nữ mạng 2014 năm 2024

Tử vi tuổi Quý Tỵ nam mạng, nữ mạng 2013 năm 2024: Đại hạn khó khăn

Tử vi tuổi Quý Tỵ nam mạng, nữ mạng 2013 năm 2024

Tử vi tuổi Nhâm Thìn nam mạng, nữ mạng 2012 năm 2024: Chú ý rủi ro tài chính

Tử vi tuổi Nhâm Thìn nam mạng, nữ mạng 2012 năm 2024

Tử vi tuổi Tân Mão nam mạng, nữ mạng 2011 năm 2024: Nam tập trung học tập, nữ cẩn trọng bởi vận hạn

Tử vi tuổi Tân Mão nam mạng, nữ mạng 2011 năm 2024

Tử vi tuổi Canh Dần nam mạng, nữ mạng 2010 năm 2024: Cẩn trọng khi đi đường, tận dụng cơ hội để vượt qua thách thức

Tử vi tuổi Canh Dần nam mạng, nữ mạng 2010 năm 2024

Tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mạng, nữ mạng 2009 năm 2024: Quan tâm sức khỏe Nam hạn Địa Võng

Tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mạng, nữ mạng 2009 năm 2024

Tử vi tuổi Mậu Tý nam mạng, nữ mạng 2008 năm 2024: Chi tiêu cảnh báo, gia đạo bất hòa

Tử vi Mậu Tý 2024

Tử vi tuổi Ất Hợi nam mạng, nữ mạng 1995 năm 2024: Công việc, sự nghiệp thăng hoa; Cẩn thận thất thoát về tài chính

Tử vi tuổi Ất Hợi nam mạng, nữ mạng 1995 năm 2024