Trang tử vi cổ học hàng đầu Việt Nam

Tuvi.vn logo

Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2023

Xem ngày tốt xấu - Xem ngày đẹp - là trang xem ngày tốt, ngày xấu trong một tháng rất tiện lợi và trực quan. Các bạn chỉ cần chọn các việc muốn xem, chọn tháng, chọn năm, sau đó click vào nút Xem để tra cứu kết quả.

Điền thông tin

Điền
Thông
Tin

Danh sách ngày tốt xấu tháng 7 năm 2023

Thứ 7
1
Tháng 7
Tốt
- Thứ 7, Ngày 1/7/2023 - 14/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Thân, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Dương: Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
- Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, giải trừ, khai trương, giao dịch, nạp tài, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Chủ nhật
2
Tháng 7
Tốt
- Chủ nhật, Ngày 2/7/2023 - 15/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Hầu: Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
- Trực: Bình
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh, sửa tường, san đường
Thứ 2
3
Tháng 7
Xấu
- Thứ 2, Ngày 3/7/2023 - 16/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
- Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, đổ mái, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 3
4
Tháng 7
Xấu
- Thứ 3, Ngày 4/7/2023 - 17/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Quý Hợi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Đạo: Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
- Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường
Thứ 4
5
Tháng 7
Tốt
- Thứ 4, Ngày 5/7/2023 - 18/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Môn: Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Họp mặt, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 5
6
Tháng 7
Tốt
- Thứ 5, Ngày 6/7/2023 - 19/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Ất Sửu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Đường: Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường
Thứ 6
7
Tháng 7
Xấu
- Thứ 6, Ngày 7/7/2023 - 20/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Bính Dần, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Tài: Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng
Thứ 7
8
Tháng 7
Tốt
- Thứ 7, Ngày 8/7/2023 - 21/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Tặc: Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
- Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, đào đất, an táng, cải táng
Chủ nhật
9
Tháng 7
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 9/7/2023 - 22/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Dương: Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
- Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, giao dịch, nạp tài
Thứ 2
10
Tháng 7
Xấu
- Thứ 2, Ngày 10/7/2023 - 23/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Hầu: Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
- Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường
Thứ 3
11
Tháng 7
Tốt
- Thứ 3, Ngày 11/7/2023 - 24/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
- Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường, đào đất, an táng, cải táng
Thứ 4
12
Tháng 7
Xấu
- Thứ 4, Ngày 12/7/2023 - 25/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Tân Mùi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Đạo: Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
- Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đổ mái, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Thứ 5
13
Tháng 7
Tốt
- Thứ 5, Ngày 13/7/2023 - 26/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Nhâm Thân, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Môn: Xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
- Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Cúng tế, sửa kho, đào đất
Thứ 6
14
Tháng 7
Tốt
- Thứ 6, Ngày 14/7/2023 - 27/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Quý Dậu, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Đường: Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
- Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường
Thứ 7
15
Tháng 7
Xấu
- Thứ 7, Ngày 15/7/2023 - 28/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Tài: Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
- Trực: Bình
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, sửa tường
Chủ nhật
16
Tháng 7
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 16/7/2023 - 29/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Ất Hợi, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Tặc: Xuất hành xấu, cầu tài không được. Đi đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
- Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch, nạp tài
Thứ 2
17
Tháng 7
Tốt
- Thứ 2, Ngày 17/7/2023 - 30/5/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Bính Tý, Tháng: Mậu Ngọ, Năm: Quý Mão
- Ngày Thiên Thương: Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
Thứ 3
18
Tháng 7
Xấu
- Thứ 3, Ngày 18/7/2023 - 1/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Đinh Sửu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Chu Tước: Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
- Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h),
- Nên làm: Cúng tế, sửa kho, giao dịch, nạp tài
Thứ 4
19
Tháng 7
Tốt
- Thứ 4, Ngày 19/7/2023 - 2/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Thứ 5
20
Tháng 7
Tốt
- Thứ 5, Ngày 20/7/2023 - 3/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Kỷ Mão, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
- Là ngày: Kim Đường Hoàng Đạo
- Trực: Thành
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, chữa bệnh, thẩm mỹ, động thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng
Thứ 6
21
Tháng 7
Xấu
- Thứ 6, Ngày 21/7/2023 - 4/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
- Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
- Trực: Thu
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, nhận người, giao dịch, nạp tài
Thứ 7
22
Tháng 7
Tốt
- Thứ 7, Ngày 22/7/2023 - 5/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Huyền Vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
- Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
- Trực: Khai
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Chủ nhật
23
Tháng 7
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 23/7/2023 - 6/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Nhâm Ngọ, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý
- Là ngày: Thiên Lao Hắc Đạo
- Trực: Bế
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả
Thứ 2
24
Tháng 7
Xấu
- Thứ 2, Ngày 24/7/2023 - 7/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Quý Mùi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Thanh Long Kiếp: Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý
- Là ngày: Nguyên Vũ Hắc Đạo
- Trực: Kiến
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, họp mặt, xuất hành, nhậm chức
Thứ 3
25
Tháng 7
Tốt
- Thứ 3, Ngày 25/7/2023 - 8/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Thanh Long Túc: Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý
- Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
- Trực: Trừ
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Cúng tế, cầu phúc, cầu tự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, động thổ, đổ mái, đào đất, an táng, cải táng
Thứ 4
26
Tháng 7
Xấu
- Thứ 4, Ngày 26/7/2023 - 9/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Chu Tước: Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý
- Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo
- Trực: Mãn
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, sửa kho, san đường
Thứ 5
27
Tháng 7
Tốt
- Thứ 5, Ngày 27/7/2023 - 10/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Bính Tuất, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Bạch Hổ Đầu: Xuất hành, cầu tài đều được. Đi đâu đều thông đạt cả
- Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
- Trực: Bình
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, giải trừ, đào đất, an táng, cải táng
Thứ 6
28
Tháng 7
Tốt
- Thứ 6, Ngày 28/7/2023 - 11/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Đinh Hợi, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Bạch Hổ Kiếp: Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi
- Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
- Trực: Định
- Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Họp mặt, động thổ, đổ mái, đào đất
Thứ 7
29
Tháng 7
Xấu
- Thứ 7, Ngày 29/7/2023 - 12/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Mậu Tý, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc
- Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
- Trực: Chấp
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h),
- Nên làm: Cúng tế, thẩm mỹ, chữa bệnh
Chủ nhật
30
Tháng 7
Xấu
- Chủ nhật, Ngày 30/7/2023 - 13/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Huyền Vũ: Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi
- Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
- Trực: Phá
- Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h),
- Nên làm: Cúng tế, san đường
Thứ 2
31
Tháng 7
Tốt
- Thứ 2, Ngày 31/7/2023 - 14/6/2023 Âm lịch.
- Bát tự: Ngày: Canh Dần, Tháng: Kỷ Mùi, Năm: Quý Mão
- Ngày Thanh Long Đầu: Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý
- Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo
- Trực: Nguy
- Giờ Hoàng Đạo: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h),
- Nên làm: Họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, đào đất, an táng, cải táng